Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.)
Název Oznámení záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách MHD Velké Meziříčí na rok 2019
Číslo jednací DOP/101502/2018-po
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí, Radnická č.p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2018-10-24 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-01-31 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2018-10-24 00:00:00.0 1970-01-01 13:34:27.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do