Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název ÚV MOSTIŠTĚ
Číslo jednací VÝST/64769/2018-kríb
Zodpovídá odbor výstavby a regionálního rozvoje
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2018-07-11 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2018-07-27 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2018-07-11 00:00:00.0 1970-01-01 14:30:01.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do