Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy
Název Smlouva o poskytnutí dotace Jupiter club VM II.
Číslo jednací KT/3946/2016
Zodpovídá oddělení kanceláře tajemníka
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2016-01-28 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-01-29 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2016-01-28 00:00:00.0 1970-01-01 10:23:24.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do