Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název DZ přechodné Vel.Bíteš - HODY 2018 stanovení přechodné úpravy provozu
Číslo jednací DOP/58557/2018-krej
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2018-06-27 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2018-07-13 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2018-06-27 00:00:00.0 1970-01-01 12:35:22.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do