Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost ŽIV/48818/2019-zezu odbor obecní živnostenský úřad Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-19 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor ve 4. NP budovy Obecník SMB/49464/2019-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-19 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/47665/2019-troja odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-18 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 13.3.2019 FIN/48657/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-15 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/48641/2019-pesko Dopravní přestupky na D1 Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-15 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/48539/2019-juran odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-15 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Velké Meziříčí SMB/48022/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-15 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků v k. ú. Velké Meziříčí SMB/48020/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-15 00:00:00.0
Ostatní dokumenty úřadu Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Velké Meziříčí 26. 3. 2019 KS/48833/2019-horto oddělení kanceláře starosty Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-15 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemků v k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí SMB/47996/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-15 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 2850/13 k. ú. Velké Meziříčí SMB/47992/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-15 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 2818/3 k. ú. Velké Meziříčí SMB/47991/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-15 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc. č. 2259/2 a parc. č. 2259/1 k. ú. Velké Meziříčí SMB/48007/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-15 00:00:00.0
Dražby, exekuce 079 EX 00403/16-137, Usnesení o doročení dražebního jednání 079 EX 00403/16-137 odbor správní Sárová Marie, JUDr. - soudní exekutorka Sárová Marie, Plukovníka Švece č.p. 1528/8, 58601 Jihlava 1 2019-03-14 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/48478/2019-pesko Dopravní přestupky na D1 Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-14 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/48486/2019-pesko Dopravní přestupky na D1 Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-14 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/48402/2019-juran odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-14 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ pro k. ú. Velké Meziříčí ŽP/48287/2019-zako odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-13 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Územní řízení-rozhodnutí o umístění VÝST/124921/2018-kríb odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-13 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva-umístění, informace o podání návrhu VÝST/48189/2019-mu odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-13 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na sil. II/390 k.ú Březí, Rozseč IS 14 Kraj Vysočina Okres ZR návrh stanovení místní úpravy p. DOP/47668/2019-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-12 00:00:00.0
Ostatní dokumenty úřadu KO-Oznámení občanům FIN/38624/2019-saba odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-11 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina 19. 3. 2019 KS/47409/2019-horto oddělení kanceláře starosty Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-11 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Oznámení o vydání OOP ke Změněn č. 1 ÚP Lavičky - veřejná vyhláška VÝST/44664/2019-svih odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-11 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Žádost o stavební povolení k akci "Velká Bíteš - ul. Lípová" ŽP/33329/2019-krivs odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-11 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky ozn. Vídeň odkanalizování obce ŽP/47593/2019-vrano odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-11 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Stavební řízení-oznámení o zahájení-jednání - Velká Bíteš - místní komunikace pro 14 BD DOP/45347/2019-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-08 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ př stanovení přechodné úpravy provozu Petráveč, oprava místních komunikací DOP/41749/2019-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-08 00:00:00.0
Územní plány VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚP DOBRÁ VODA VÝST/45362/2019-hab odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-07 00:00:00.0
Ostatní dokumenty úřadu Stavební povolení - I/37 osová Bítýška obchvat DOP/152963/2018-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-06 00:00:00.0
Volná pracovní místa Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy na pozici pracovníka finančního odboru - pokladní KT/44899/2019-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-06 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPTIKA-BEZRUČOVA VÝST/44417/2019-kríb odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2019-03-05 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Podklady na valnou hromadu SVK Žďársko odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č.p. 244/2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 2019-03-01 00:00:00.0
Ostatní dokumenty úřadu Výroční zpráva o poskytování informací podle informačního zákona KT/41624/2019-drap oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2019-02-28 00:00:00.0
Územní plány Společné jednání ÚP Březejc - veřejná vyhláška o projednání návrhu VÝST/40527/2019-kouk odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2019-02-26 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou SMB/33724/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2019-02-25 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí SMB/33965/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2019-02-25 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 20.2.2019 FIN/40389/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2019-02-25 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské hodinky SPR/39886/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2019-02-20 00:00:00.0
Dražby, exekuce 134 EX 06967/18-166Usnesení EX 06967/18-166 odbor správní Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor Prošek Jiří, Dominikánská č.p. 13/8, 30100 Plzeň 1 2019-02-19 00:00:00.0
Dražby, exekuce 021EX 9763/14-177 Draž. vyhl. nem. 021EX 9763/14-177 odbor správní Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor Erben Ivan, Staré náměstí č.p. 13/7, 16100 Praha 614 2019-02-19 00:00:00.0
Ostatní dokumenty úřadu Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách - ODO Velké Meziříčí 2019 DOP/39306/2019-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2019-02-19 00:00:00.0
Ostatní dokumenty úřadu Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách - MHD Velké Meziříčí 2019 DOP/39302/2019-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2019-02-19 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 12. 2. 2019 FIN/35108/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2019-02-18 00:00:00.0
Územní plány OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚP MORAVEC VÝST/38671/2019-hab odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2019-02-18 00:00:00.0
Ostatní dokumenty úřadu Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí 2019 SPR/34620/2019-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2019-02-15 00:00:00.0
Územní plány Veřejné projednání ÚP Dolní Heřmanice VÝST/33445/2019-hab odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2019-02-13 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Velké Meziříčí SMB/28851/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2019-02-08 00:00:00.0
Dražby, exekuce Dražební vyhláška - elektronická, 079 EX 00403/16-129 079 EX 00403/16-129 odbor správní Sárová Marie, JUDr. - soudní exekutorka Sárová Marie, Plukovníka Švece č.p. 1528/8, 58601 Jihlava 1 2019-02-06 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 10 2018 SVK Žďársko SPR/28681/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2019-02-05 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtová opatření 9 a 10 2018 SVMK Žďársko SPR/28690/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2019-02-05 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kufr s nářadím SPR/23699/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2019-01-29 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon cizince SPR/23697/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2019-01-29 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 23.1.2019 FIN/23672/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2019-01-28 00:00:00.0
Ostatní dokumenty úřadu GSPK výzva ŠKOL/23146/2019-stupk odbor školství a kultury Městský úřad Velké Meziříčí 2019-01-25 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Výzva vlastníkům lesů k zajištění ochrany lesa SPR/21664/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2019-01-21 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 9.1.2019 FIN/14843/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2019-01-14 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/6006/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2019-01-07 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově Obecník SMB/5768/2019-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2019-01-07 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí 2017 FIN/3370/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2019-01-02 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočty 2019 a střednědobé výhledy 2020-2021 organizací města schválené FIN/159019/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2018-12-28 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2019-schválený FIN/152514/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2018-12-20 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Oznámení o vyvěšení rozpočtového provizoria SVK na rok 2019 SPR/150292/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-12-18 00:00:00.0
Volná pracovní místa Nabídka volného pracovního místa-strážník Městské policie Velké Meziříčí KT/139828/2018-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2018-12-04 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 8/2018 SVK Žďársko SPR/134890/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-11-30 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/131492/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-11-26 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Martinice SPR/119097/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-11-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Nová Ves SPR/119096/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-11-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Radňoves SPR/119095/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-11-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rousměrov SPR/119093/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-11-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Sviny SPR/119094/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-11-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Jívoví SPR/119098/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-11-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Horní Radslavice SPR/119099/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-11-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Meziříčko SPR/119101/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-11-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Březí SPR/119100/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-11-15 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 7/2018 SVK Žďársko SPR/107868/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-10-31 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kniha SPR/103443/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-10-24 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - zámek na kolo SPR/103425/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-10-24 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 6/2018 SVK Žďársko SPR/91545/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-10-04 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 5/2018 SVK Žďársko SPR/80813/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-09-05 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců metodická informace ŽP/75143/2018-tunkr odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 2018-08-27 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Nové Sady SPR/71170/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-08-13 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rozseč SPR/71173/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-08-13 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Zadní Zhořec SPR/71174/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-08-13 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Ořechov SPR/71171/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-08-13 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Dolní Libochová SPR/71166/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-08-13 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Milešín SPR/71213/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-08-13 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Petráveč SPR/71214/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-08-13 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Dobrá Voda SPR/71160/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-08-13 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky ÚV MOSTIŠTĚ VÝST/64769/2018-kríb odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2018-07-11 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatřední č. 4/2018 SVK Žďársko SPR/64031/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-07-09 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ přechodné uzavírka I 37 Vel.Bíteš stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II. a III. tř. DOP/58550/2018-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2018-06-27 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ přechodné Vel.Bíteš - HODY 2018 stanovení přechodné úpravy provozu DOP/58557/2018-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2018-06-27 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/48547/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-06-04 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětské jízdní kolo SPR/44517/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-05-29 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtová opatření SVK Žďársko rok 2018 SPR/43557/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-05-28 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dron SPR/38904/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-05-14 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtová opatření č. 1 a 2/2018 SVK Žďársko SPR/35402/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-05-02 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka SPR/18165/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-03-05 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské jízdní kolo SPR/18169/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-03-05 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámská kabelka SPR/54330/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-29 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s doklady SPR/54325/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-29 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/54327/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-29 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - oblečení v igelitce SPR/54328/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-29 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/51900/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-15 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - snubní prsten pánský SPR/49566/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-06 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/49237/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-04 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětské dioptrické brýle SPR/45256/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-15 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - společenská dámská kabelka SPR/42728/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-06 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/42718/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-06 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - reproduktor + powerbanka SPR/37492/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-10-02 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - prsten SPR/35730/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-09-18 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/28971/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-07-18 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětská koloběžka SPR/28967/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-07-18 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/25571/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-06-20 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - sluneční brýle SPR/23685/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-06-05 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje nástaveb na ul. Hornoměstská SMB/20979/2017-boudova odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2017-05-17 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - zlatá náušnice SPR/16191/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-04-13 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/12409/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-03-23 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/12118/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-03-22 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu 2017 - 2024 FIN/11493/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-03-17 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - náušnice ze žlutého kovu SPR/9687/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-03-06 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/9690/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-03-06 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky, sluchátka, finanční hotovost SPR/9693/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-03-06 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - toaletní taška s el.modulem SPR/50671/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-12-22 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/50654/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-12-22 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - taška SPR/45012/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-11-16 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské hodinky SPR/44386/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-11-11 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/41469/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-10-21 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/40040/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-10-12 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - 2x řetízek z bílého kovu SPR/34439/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-08-30 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/34436/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-08-30 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - platební karta SPR/31599/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-08-04 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/31598/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-08-04 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s doklady cizince SPR/31597/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-08-04 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/22476/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-05-26 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace Domácí hospic Vysočina KT/16966/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-25 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle v pouzdru SPR/15540/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace DCH Brno-centrum Kopretina VM KT/15486/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace DCH Brno-centrum prevence KT/15484/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace DCH Brno-osobní asistence KT/15483/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace DCH Brno-Nesa VM KT/15481/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace DCH Brno-Wellmez VM KT/15480/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace DCH Brno-hospicová péče KT/15477/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace - Obec Oslavice KT/14587/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-11 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, které nejsou označeny v katastru nemovitost SPR/44330/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2014-12-29 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících SPR/42847/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2014-03-27 00:00:00.0