Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Společné rozhodnutí Velká Bíteš Nová čtvrť DOP/16641/2018-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-24 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ přechodné uzavírka Uhřínov stanovení přechodné úpravy DOP/29605/2018-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-24 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/29758/2018-novotna Dopravní přestupky na D1 Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-24 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Územní řízení-rozhodnutí o umístění VÝST/10261/2018-mu odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-23 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 18.4.2018 FIN/29483/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-20 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Daň z nemovitých věcí na rok 2018 852504/18/2900-11460-304013 odbor správní Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého č.p. 1455/2, 58601 Jihlava 1 2018-04-20 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na účelové komunikaci Pikárec stanovení místní úpravy DOP/29519/2018-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-20 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru o výpůjčce na část pozemků p.č.21/1,5682/1,ul.Rozkoš,k.ú.VM-letní zahrádka SMB/29503/2018-gnov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-20 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru o výpjčku části z pozemku p.č. 2818/3,Náměstí,k.ú.Velké Meziříčí-letní zahrádka SMB/29506/2018-gnov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-20 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru o pronájem části p.č.2065/1,k.ú.Olší nad Oslavou SMB/29513/2018-gnov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-20 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru o pronájmu pozemku parc. č. 1628/231,k.ú.Velké Meziříčí SMB/29516/2018-gnov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-20 00:00:00.0
Volná pracovní místa Inzerát - brigáda na Turistické informační centrum KT/29648/2018-svari oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-20 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny pozemků se společností LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o. SMB/29535/2018-gnov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-20 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru na směnu pozemků se spol. AGRO - Měřín, a.s. SMB/29526/2018-gnov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-20 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny pozemků dotčených realizací akce "II/360 Velké Meziříčí - Jv obchvat" SMB/29518/2018-gnov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-20 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru o výpůjčku částí z pozemku p.č.2817,Náměstí,k.ú.Velké Meziříčí-Jupiter club SMB/29510/2018-gnov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-20 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na III/36049 k.ú. Mostiště B20a 70 stanovení místní úpravy DOP/29035/2018-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-19 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Schválený rozpočet SVK Žďársko na rok 2018 SPR/29398/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-19 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky územní rozhodnutí o umístění stavby-Stránecká Zhoř-POSKLIZŇOVÁ LINKA-AGRO-Měřín VÝST/50395/2017-ro odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-17 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Oslavice-vodovod a kanalizace Záhumenice VÝST/28789/2018-kríb odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-17 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Žádost o vyvěšení na úřední desku § 20 zák.č. 503/2012 Sb.- k.ú. Velké Meziříčí SPU 181142/2018/520100/Bendova odbor správní Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024, 13000 Praha 3 2018-04-17 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ přechodné společenské akce Náměstí Velké Meziříčí v roce 2018 stanovení DOP/28314/2018-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-16 00:00:00.0
Ostatní dokumenty úřadu Pozvánka na zasedání zastupitelstva města 24.4.2018 KS/28146/2018-horto oddělení kanceláře starosty Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-13 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky žádost o st. povolení k vod. dílům ŽP/18228/2018-vrano odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-13 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky oznámení o zahájení stavebního řízení prodloužení platnosti komunikace Kochánov DOP/27993/2018-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-13 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ přech na MK Stránecká Zhoř stavba kanalizace stanovení DOP/27760/2018-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-12 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/27736/2018-novotna Dopravní přestupky na D1 Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-12 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ přechodné uza sil. III/35436 Kochánov -stav. kanalizace PKS, stanovení přechodné úpravy DOP/27370/2018-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-11 00:00:00.0
Dražby, exekuce 030 EX 30071/14-211 Dražební vyhláška, 030 EX 30071/14-212 Dražební vyhláška, odbor správní Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor Homola Jaroslav, Hlinky č.p. 41/104, 60300 Brno 3 2018-04-10 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců SVK Žďársko - Rozpočtové opatření1/2018 SPR/27387/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-10 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky ozn.říz. SP Měřín ul. Zabrána vodovod a kanalizace ŽP/27196/2018-krivs odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-10 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru-směna na části pozemků - Podstatzky, k.ú.VM SMB/27322/2018-gnov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-10 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje p.č.2065/1 k.ú.Olší nad Oslavou Vlastimil Panáček SMB/27512/2018-gnov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-10 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru-výpůjčka na část o výměře 9 m2 z pozemku parc.č. 2818/3, k.ú.VM-Karlova pekárna SMB/27313/2018-gnov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-10 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky ozn.říz. Netín vodovod ŽP/27345/2018-krivs odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-09 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky veřená vyhláška SPR/27040/2018-vali odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-09 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/26630/2018-novotna Dopravní přestupky na D1 Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-09 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/26594/2018-troja odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-09 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky žádost o st. pov. k vodním dílům-VM, ul. Třebíčská, novostavba dešťové kanalizace ŽP/6651/2018-krivs odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-09 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Stavební povolení III/3518 Měřín průtah DOP/2754/2018-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-09 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 4.4.2018 FIN/26803/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-06 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 upravený I. - ZŠ Lhotky FIN/26800/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-06 00:00:00.0
Územní plány OZNÁMENÍo projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Skřinářov VÝST/26857/2018-hab odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2018-04-06 00:00:00.0
Dražby, exekuce 207EX 4589/15-76 Dražební vyhláška nemovitosti 207EX 4589/15-76 odbor správní Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka Jarková Jana, 2. května č.p. 2384, 76001 Zlín 1 2018-04-06 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 21.3.2018 FIN/24203/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2018-03-22 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 20.3.2018 FIN/23461/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2018-03-21 00:00:00.0
Dražby, exekuce 160EX 9788/13-113 Dražební vyhláška - el. dražba,116 Dražební vyhláška - el. dražba 160EX 9788/13-113,116 odbor správní Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka Petrošová Marcela, 17. listopadu č.p.2995, 69002 Břeclav 2 2018-03-12 00:00:00.0
Dražby, exekuce [20#10414011#0579] Usnesení o odročení dražby a stanovení nového dražebního roku [20#10414011#0579] odbor správní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2 2018-03-09 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské jízdní kolo SPR/18169/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-03-05 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka SPR/18165/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-03-05 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - stravenky SPR/18163/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2018-03-05 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 21.2.2018 FIN/15925/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-22 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 13.2.2018 FIN/13895/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-16 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 7.2.2018 FIN/12207/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-08 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 10.1.2018 FIN/6934/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2018-01-29 00:00:00.0
Ostatní dokumenty úřadu Grantový program kultura ŠKOL/6658/2018-stupk odbor školství a kultury Městský úřad Velké Meziříčí 2018-01-26 00:00:00.0
Dražby, exekuce [20#10202449#CD96] Usnesení o odročení dražby a stanovení nového dražebního roku [20#10202449#CD96] odbor správní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2 2018-01-16 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - oblečení v igelitce SPR/54328/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-29 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/54327/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-29 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámská kabelka SPR/54330/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-29 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s doklady SPR/54325/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-29 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočty 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu 2019-2020 organizací města-schválené FIN/53490/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-22 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2018 schválený FIN/68/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-21 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet 2018 - úpravy rozpočtu - zastupitelstvo 19.12.2017 FIN/53038/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-21 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/51900/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-15 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - snubní prsten pánský SPR/49566/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-06 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/49237/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-04 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Sociální služby města VM FIN/48089/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Technické služby VM FIN/48037/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - Technické služby VM FIN/48035/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - Sociální služby města VM FIN/48038/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - Jupiter club FIN/48033/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Jupiter club FIN/48034/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 ZŠ Sokolovská FIN/47990/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - ZŠ Oslavická FIN/47993/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 ZŠ Oslavická FIN/48000/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - ZŠ Školní FIN/48001/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 ZŠ Školní FIN/48006/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - ZŠ Mostiště FIN/48008/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 ZŠ Mostiště FIN/48010/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - ZŠ Lhotky FIN/48014/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 ZŠ Lhotky FIN/48016/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - ZŠ Sokolovská FIN/47987/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Mateřská škola VM FIN/48019/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - Dóza FIN/48020/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Dóza FIN/48022/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - Základní umělecká škola FIN/48023/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Základní umělecká škola FIN/48026/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - Městská knihovna FIN/48028/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Městská knihovna FIN/48030/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - Muzeum Velké Meziříčí FIN/48031/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Muzeum Velké Meziříčí FIN/48032/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - Mateřská škola VM FIN/48017/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Dražby, exekuce [20#9962397#566A] Dražební vyhláška NV - elektronická dražba [20#9962397#566A] odbor správní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2 2017-11-15 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětské dioptrické brýle SPR/45256/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-15 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/42718/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-06 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - společenská dámská kabelka SPR/42728/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-06 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - reproduktor + powerbanka SPR/37492/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-10-02 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - prsten SPR/35730/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-09-18 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětská koloběžka SPR/28967/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-07-18 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/28971/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-07-18 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/25571/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-06-20 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - sluneční brýle SPR/23685/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-06-05 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje nástaveb na ul. Hornoměstská SMB/20979/2017-boudova odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2017-05-17 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - zlatá náušnice SPR/16191/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-04-13 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/12409/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-03-23 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/12118/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-03-22 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu 2017 - 2024 FIN/11493/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-03-17 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky, sluchátka, finanční hotovost SPR/9693/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-03-06 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/9690/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-03-06 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - náušnice ze žlutého kovu SPR/9687/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-03-06 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - toaletní taška s el.modulem SPR/50671/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-12-22 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/50654/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-12-22 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - taška SPR/45012/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-11-16 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské hodinky SPR/44386/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-11-11 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/41469/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-10-21 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/40040/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-10-12 00:00:00.0
Volná pracovní místa Nabídka volného pracovního místa-strážník Městské policie Velké Meziříčí KT/35358/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-09-07 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - 2x řetízek z bílého kovu SPR/34439/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-08-30 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/34436/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-08-30 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - platební karta SPR/31599/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-08-04 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/31598/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-08-04 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s doklady cizince SPR/31597/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-08-04 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/22476/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-05-26 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace Domácí hospic Vysočina KT/16966/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-25 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace DCH Brno-hospicová péče KT/15477/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle v pouzdru SPR/15540/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace DCH Brno-centrum Kopretina VM KT/15486/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace DCH Brno-centrum prevence KT/15484/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace DCH Brno-osobní asistence KT/15483/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace DCH Brno-Nesa VM KT/15481/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace DCH Brno-Wellmez VM KT/15480/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace - Obec Oslavice KT/14587/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-11 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/11038/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-03-16 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace BK Velké Meziříčí KT/8799/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-03-01 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace HHK Velké Meziříčí spolek KT/8605/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-29 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace HHK Velké Meziříčí s.r.o. KT/8604/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-29 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace TJ Spartak Velké Meziříčí KT/8603/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-29 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace Stolní tenis Velké Meziříčí KT/8601/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-29 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace FC Velké Meziříčí dospělí KT/8599/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-29 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace FC Velké Meziříčí mládež KT/8598/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-29 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Velké Meziříčí KT/8596/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-29 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace SKI KLUB Velké Meziříčí (mládež) KT/8595/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-29 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace SDH Velké Meziříčí KT/8593/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-29 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky SPR/8255/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-26 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/8256/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-26 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/6985/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-17 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace Jupiter club VM II. KT/3946/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-01-28 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace Jupiter club VM III. KT/3951/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-01-28 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Vyjadřování o existenci sítí odbor správní Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, 13000 Praha 3 2016-01-25 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/2883/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-01-20 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace SKI KLUB Velké Meziříčí KT/320/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-01-04 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace JUPITER club Velké Meziříčí KT/318/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-01-04 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Zveřejnění Smlouvy č. 1075/2015 VÝST/49700/2015 odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2015-12-28 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Zveřejnění Smlouvy č. 1078/2015 VÝST/49705/2015 odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2015-12-28 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Zveřejnění Smlouvy č. 1079/2015 VÝST/49706/2015 odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2015-12-28 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace Fexovi KT/47152/2015 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2015-12-04 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace Podstatští - II. KT/44463/2015 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2015-11-13 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace ŘK farnost Velké Meziříčí KT/43887/2015 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2015-11-10 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace Podstatští KT/43883/2015 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2015-11-10 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/49828/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-11-05 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - řetízek na ruku SPR/49826/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-10-20 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/49822/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-08-17 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - batos s různými věcmi SPR/49821/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-08-10 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/49820/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-07-13 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/49819/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-07-13 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - SIM karta SPR/49818/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-05-29 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/49817/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-04-27 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, které nejsou označeny v katastru nemovitost SPR/44330/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2014-12-29 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících SPR/42847/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2014-03-27 00:00:00.0