Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Sdělení-seznámení s podklady rozhodnutí-Str. Zhoř-POSKLIZŇOVÁ LINKA-AGRO-Měřín VÝST/15660/2018-ro odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-23 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky žádost o SP-Velká Bíteš, bytové domy, vodovod a splašková kanalizace ŽP/3013/2018-krivs odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-23 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky USNESENÍ-Osoba není účastníkem řízení-POSKLIZŇOVÁ LINKA Str. Zhoř VÝST/14132/2018-ro odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-23 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky ozn.říz. NSV a SP , VM, ul.Třebíčská, dešťová kanalizace ŽP/14581/2018-krivs odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-22 00:00:00.0
Dražby, exekuce [20#10334504#4791] Dražební vyhláška NV - elektronická dražba [20#10334504#4791] odbor správní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2 2018-02-22 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru výpůjčky části parc. č. 5597/143, k. ú. Velké Meziříčí SMB/15896/2018-gnov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-22 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodej části parc. č. 5964/1, k. ú. Velké Meziříčí SMB/15907/2018-gnov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-22 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 21.2.2018 FIN/15925/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-22 00:00:00.0
Ostatní dokumenty úřadu Výroční zpráva o poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb. za rok 2017 KT/14768/2018-drap oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-20 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na UK obce Pikárec B11+E13 - zákaz vjezdu motor.vozidel, návrh stanovení DOP/14181/2018-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-20 00:00:00.0
Dražby, exekuce EX 4323/15-59 Draž. vyhl. EX 4323/15-59 odbor správní Urban Karel, JUDr. - soudní exekutor Urban Karel, Minská č.p.3193/54, 61600 Brno 16 2018-02-20 00:00:00.0
Dražby, exekuce EX 4323/15-58 Draž. vyhl. EX 4323/15-58 odbor správní Urban Karel, JUDr. - soudní exekutor Urban Karel, Minská č.p.3193/54, 61600 Brno 16 2018-02-20 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř. na MK Stránecká Zhoř - stavba kanalizace, stanovení DOP/14111/2018-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-19 00:00:00.0
Ostatní dokumenty úřadu Přehled usnesení ze zasedání ZM Velké Meziříčí ze dne 13.2.2018 KS/13957/2018-horto oddělení kanceláře starosty Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-16 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 13.2.2018 FIN/13895/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-16 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Oznámení o změně odborného lesního hospodáře odbor správní Lesy ČR a.s. Nové Město na Moravě, Školní 460, Nové Město na Moravě 2018-02-14 00:00:00.0
Dražby, exekuce 065 EX 04081/11-502, Dražební vyhláška - elektronická dražba - exdrazby 065 EX 04081/11-502 odbor správní Petruň Jiří, JUDr. - soudní exekutor Petruň Jiří, K. H. Máchy č.p.1294/2, 78701 Šumperk 1 2018-02-14 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Stavební povolení- Petráveč oprava místních komunikací DOP/52142/2017-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-13 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na sil. II/602 Měřín P -parkoviště s park. kotoučem, stanovení DOP/12500/2018-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-12 00:00:00.0
Dražby, exekuce Dokumenty 124 EX 16405/14-338-Dražební vyhláška,339-Žádost o zveř. DV,344-Dražební vyhláška,345-Žádo 124 EX 16405/14 odbor správní Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mareš Ondřej, Masarykova č.p.679/33, 41201 Litoměřice 1 2018-02-12 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu částí pozemku p.č 5886,5903,5902,4807/5,5138/2,5893,1085,1219,k.ú.VM SMB/12125/2018-gnov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-09 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 12 m2 z pozemku parc. č. 2863/3, k. ú .Velké Meziříčí SMB/12116/2018-gnov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-09 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 7.2.2018 FIN/12207/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2018-02-08 00:00:00.0
Dražby, exekuce 050 EX 378/09-105-dr.vyhl. odbor správní Molák Stanislav, Mgr. - soudní exekutor Molák Stanislav, Bělohradská č.p.299, 58001 Havlíčkův Brod 1 2018-02-05 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách - MHD Velké Meziříčí DOP/6941/2018-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2018-01-30 00:00:00.0
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách - meziměstské linky DOP/6947/2018-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 2018-01-30 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 10.1.2018 FIN/6934/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2018-01-29 00:00:00.0
Ostatní dokumenty úřadu Grantový program kultura ŠKOL/6658/2018-stupk odbor školství a kultury Městský úřad Velké Meziříčí 2018-01-26 00:00:00.0
Dražby, exekuce 134 EX 08053/17-055 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba EX 08053/17-055 odbor správní Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor Prošek Jiří, Dominikánská č.p.13/8, 30100 Plzeň 1 2018-01-26 00:00:00.0
Dražby, exekuce [20#10202449#CD96] Usnesení o odročení dražby a stanovení nového dražebního roku [20#10202449#CD96] odbor správní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2 2018-01-16 00:00:00.0
Dražby, exekuce [20#10187598#B5C7] Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba (2. kolo) [20#10187598#B5C7] odbor správní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2 2018-01-15 00:00:00.0
Dražby, exekuce 006 EX 1268/17-163-Dražební vyhláška,164-Žádost odbor správní Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exekutorka Blažková Alena, Konečného náměstí č.p.541/2, 60200 Brno 2 2018-01-02 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámská kabelka SPR/54330/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-29 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - oblečení v igelitce SPR/54328/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-29 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/54327/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-29 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s doklady SPR/54325/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-29 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočty 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu 2019-2020 organizací města-schválené FIN/53490/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-22 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet 2018 - úpravy rozpočtu - zastupitelstvo 19.12.2017 FIN/53038/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-21 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2018 schválený FIN/68/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-21 00:00:00.0
Ostatní dokumenty úřadu Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí 2018 SPR/52933/2017-spack odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-20 00:00:00.0
Územní plány VV- oznámení o projednání návrhu ÚP Dolní Libochová VÝST/51784/2017-neje odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-15 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/51900/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-15 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - snubní prsten pánský SPR/49566/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-06 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/49237/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-12-04 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 ZŠ Mostiště FIN/48010/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - ZŠ Lhotky FIN/48014/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 ZŠ Lhotky FIN/48016/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - Mateřská škola VM FIN/48017/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Mateřská škola VM FIN/48019/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - Dóza FIN/48020/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Dóza FIN/48022/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - Základní umělecká škola FIN/48023/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Základní umělecká škola FIN/48026/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - Technické služby VM FIN/48035/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Městská knihovna FIN/48030/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - Muzeum Velké Meziříčí FIN/48031/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Muzeum Velké Meziříčí FIN/48032/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - Jupiter club FIN/48033/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Jupiter club FIN/48034/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Technické služby VM FIN/48037/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - Sociální služby města VM FIN/48038/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Sociální služby města VM FIN/48089/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - Městská knihovna FIN/48028/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 ZŠ Školní FIN/48006/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - ZŠ Školní FIN/48001/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - ZŠ Mostiště FIN/48008/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - ZŠ Oslavická FIN/47993/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočet 2018 - ZŠ Sokolovská FIN/47987/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 ZŠ Oslavická FIN/48000/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 ZŠ Sokolovská FIN/47990/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-27 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětské dioptrické brýle SPR/45256/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-15 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Informace obcím od Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko SPR/45227/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-15 00:00:00.0
Dražby, exekuce [20#9962397#566A] Dražební vyhláška NV - elektronická dražba [20#9962397#566A] odbor správní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2 2017-11-15 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/42718/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-06 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - společenská dámská kabelka SPR/42728/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-11-06 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - reproduktor + powerbanka SPR/37492/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-10-02 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - prsten SPR/35730/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-09-18 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/28971/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-07-18 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětská koloběžka SPR/28967/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-07-18 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/25571/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-06-20 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - sluneční brýle SPR/23685/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-06-05 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje nástaveb na ul. Hornoměstská SMB/20979/2017-boudova odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2017-05-17 00:00:00.0
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na most na 145,5 km dálnice D1 SMB/25807/2017-boudova odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 2017-05-02 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - zlatá náušnice SPR/16191/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-04-13 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/12409/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-03-23 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/12118/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-03-22 00:00:00.0
Rozpočet města a související dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu 2017 - 2024 FIN/11493/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 2017-03-17 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky, sluchátka, finanční hotovost SPR/9693/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-03-06 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/9690/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-03-06 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - náušnice ze žlutého kovu SPR/9687/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2017-03-06 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - toaletní taška s el.modulem SPR/50671/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-12-22 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/50654/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-12-22 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - taška SPR/45012/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-11-16 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské hodinky SPR/44386/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-11-11 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/41469/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-10-21 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/40040/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-10-12 00:00:00.0
Volná pracovní místa Nabídka volného pracovního místa-strážník Městské policie Velké Meziříčí KT/35358/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-09-07 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/34436/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-08-30 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - 2x řetízek z bílého kovu SPR/34439/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-08-30 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/31598/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-08-04 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s doklady cizince SPR/31597/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-08-04 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - platební karta SPR/31599/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-08-04 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/22476/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-05-26 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace Domácí hospic Vysočina KT/16966/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-25 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle v pouzdru SPR/15540/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace DCH Brno-centrum Kopretina VM KT/15486/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace DCH Brno-centrum prevence KT/15484/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace DCH Brno-osobní asistence KT/15483/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace DCH Brno-Nesa VM KT/15481/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace DCH Brno-Wellmez VM KT/15480/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace DCH Brno-hospicová péče KT/15477/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-15 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace - Obec Oslavice KT/14587/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-04-11 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/11038/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-03-16 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace BK Velké Meziříčí KT/8799/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-03-01 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Velké Meziříčí KT/8596/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-29 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace HHK Velké Meziříčí spolek KT/8605/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-29 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace HHK Velké Meziříčí s.r.o. KT/8604/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-29 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace TJ Spartak Velké Meziříčí KT/8603/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-29 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace Stolní tenis Velké Meziříčí KT/8601/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-29 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace FC Velké Meziříčí dospělí KT/8599/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-29 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace FC Velké Meziříčí mládež KT/8598/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-29 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace SDH Velké Meziříčí KT/8593/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-29 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace SKI KLUB Velké Meziříčí (mládež) KT/8595/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-29 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky SPR/8255/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-26 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/8256/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-26 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/6985/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-02-17 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace Jupiter club VM II. KT/3946/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-01-28 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace Jupiter club VM III. KT/3951/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-01-28 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Vyjadřování o existenci sítí odbor správní Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, 13000 Praha 3 2016-01-25 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/2883/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2016-01-20 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace SKI KLUB Velké Meziříčí KT/320/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-01-04 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace JUPITER club Velké Meziříčí KT/318/2016 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2016-01-04 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Zveřejnění Smlouvy č. 1075/2015 VÝST/49700/2015 odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2015-12-28 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Zveřejnění Smlouvy č. 1079/2015 VÝST/49706/2015 odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2015-12-28 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Zveřejnění Smlouvy č. 1078/2015 VÝST/49705/2015 odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 2015-12-28 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace Fexovi KT/47152/2015 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2015-12-04 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace Podstatští - II. KT/44463/2015 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2015-11-13 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace ŘK farnost Velké Meziříčí KT/43887/2015 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2015-11-10 00:00:00.0
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace Podstatští KT/43883/2015 oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 2015-11-10 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/49828/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-11-05 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - řetízek na ruku SPR/49826/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-10-20 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/49822/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-08-17 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - batos s různými věcmi SPR/49821/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-08-10 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/49820/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-07-13 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/49819/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-07-13 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - SIM karta SPR/49818/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-05-29 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/49817/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-04-27 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s klíčem SPR/49816/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-04-22 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/49815/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-04-07 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/49814/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-03-27 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - tenisky a kalhoty SPR/49813/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-03-20 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/49812/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-03-16 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kabelka s různými věcmi SPR/49811/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-03-12 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/49810/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2015-03-02 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, které nejsou označeny v katastru nemovitost SPR/44330/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2014-12-29 00:00:00.0
Ostatní dokumenty jiných původců Údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících SPR/42847/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 2014-03-27 00:00:00.0