Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Ostatní dokumenty jiných původců Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k. ú. Velké Meziříčí SPU 210264/2019/520100/Morkus odbor správní Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024, 13000 Praha 3 27.05.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ přechodné na MK Spojka Karlov-Františkov VM stanovení přechodné úpravy provozu DOP/63604/2019-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 23.05.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ přechodné silnice II. tř. III. tř. a MK Bítešsko havarijní práce Vodárenská a.s. Brno-v. stanov DOP/63623/2019-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 23.05.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ přech na sil II. III.tř a MK Bítešsko havarijní práce Vodárenská a.s.Brno-venkov stanovení přech DOP/63184/2019-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 22.05.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/63373/2019-hamac Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 22.05.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Stavební řízení-oznámení o zahájení, prodloužení platnosti - Úprava Masarykova n DOP/63410/2019-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 22.05.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/63097/2019-hamac Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 21.05.2019
Ostatní dokumenty úřadu GSPK výzva 2019 ŠKOL/63105/2019-stupk odbor školství a kultury Městský úřad Velké Meziříčí 21.05.2019
Ostatní dokumenty úřadu Přehled usnesení ze zasedání ZM Velké Meziříčí ze dne 14. 05. 2019 KS/63018/2019-horto oddělení kanceláře starosty Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru změny smlouvy o výpůjčce k. ú. Velké Meziříčí SMB/62250/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 5/1 a parc. č. 18/1 k. ú. Mostiště u Vel. Meziříčí SMB/62145/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. 5763/5 a parc. č. 5763/7 k. ú. Velké Meziříčí SMB/62240/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 5763/4 k. ú. Velké Meziříčí SMB/62226/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 2817 k. ú. Velké Meziříčí SMB/62176/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 5280/127 k. ú. Velké Meziříčí SMB/62101/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 5760/11 k. ú. Velké Meziříčí SMB/62245/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/62684/2019-hamac Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2019
Rozpočet města a související dokumenty Závazné ukazatele rozpočtu 2019 - úprava ZM 14.5.2019 FIN/63004/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 15.5.2019 FIN/63009/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2019
Územní plány veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu ÚP Velké Meziříčí VÝST/62016/2019-svih odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 17.05.2019
Územní plány VV veřejné projednání změny ÚP Sklené nad Oslavou VÝST/62183/2019-hab odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 17.05.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 14.5.2019 FIN/62350/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 16.05.2019
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí 2018 - usnesení ZM 14.5.2019 FIN/62351/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 16.05.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ přech uzavírka Třebíčská Vel Meziříčí stavba přeložky komunikace VHS stavby a.s. stanovení přecho DOP/61975/2019-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 16.05.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na MK Školní VM A12 B20a 30 Město VM návrh místní úpravy provozu DOP/61687/2019-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 15.05.2019
Dražby, exekuce 220 EX 3190/17-23-EP nemov.,153-Sdělení,226-Usn.nař.dražby nem.,228-Žádost odbor správní Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor Suchánek Michal, Pod pekárnami č.p. 245/10, 19000 Praha 9 15.05.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/61671/2019-hamac Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 15.05.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky ROZŠÍŘENÍ A REKONSTRUKCE OPTICKÉ SÍTĚ VÝST/49520/2019-kríb odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 15.05.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Stavební povolení - Velká Bíteš, místní komunikace pro 14 BD DOP/39699/2019-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 15.05.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/61609/2019-hamac Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 15.05.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/61598/2019-hamac Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 14.05.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/61572/2019-hamac Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 14.05.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na MK V.Bíteš Hrnčířská Kostelní Lánice Tišnovská návrh místní úpravy provozu DOP/60806/2019-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 14.05.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky ozn. prodloužení platnosti SP Křižanov ŽP/60946/2019-vrano odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 13.05.2019
Dražby, exekuce 137EX 21200/17-155 Usnesení - dr. vyhláška 137EX 21200/17-155 odbor správní Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č.p. 2216/125, 61600 Brno 16 10.05.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Schválené dokumenty VH SVK Žďársko 25.04.2019 SPR/60635/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.05.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 2/2019 SVK Žďársko SPR/59900/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.05.2019
Dražby, exekuce 134 EX 06967/18-237Usnesení EX 06967/18-237 odbor správní Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor Prošek Jiří, Dominikánská č.p. 13/8, 30100 Plzeň 1 29.04.2019
Dražby, exekuce EX 63/18-111 EXESD EX 63/18-111 odbor správní Ráček Zdeněk, Mgr. - soudní exekutor Ráček Zdeněk, Kpt. Jaroše č.p. 256, 59501 Velká Bíteš 29.04.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 24.4.2019 FIN/58719/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 26.04.2019
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2018 FIN/58290/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 25.04.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky informace o umístění opuštěného vozidla a výzva k odstranění vraku vozidla ŽP/57247/2019-fialk odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 24.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 885806/19/2900-11460-304013 odbor správní Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého č.p. 1455/2, 58601 Jihlava 1 23.04.2019
Dražby, exekuce 137EX 19338/14-151 Usnesení - dr. vyhláška 137EX 19338/14-151 odbor správní Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č.p. 2216/125, 61600 Brno 16 15.04.2019
Dražby, exekuce 106 EX 24645/10-109-usn. nařízení op. dr odbor správní Wolfová Jitka, JUDr. - soudní exekutorka Wolfová Jitka, Radyňská č.p. 470/9, 32600 Plzeň 26 15.04.2019
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Sociální služby města VM - rozpočet 2019 upravený I. FIN/55277/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 11.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Schválený rozpočet SVK Žďársko 2019 SPR/55206/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 10.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 1/2019 SVK Žďársko SPR/55210/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 10.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Usnesení VH SVK Žďársko SPR/55208/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 10.04.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle v pouzdru SPR/54074/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy - lesní hospodářství 18918/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření II. - zastupitelstvo 26.3.2019 FIN/53105/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 02.04.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 26.3.2019 FIN/52944/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 02.04.2019
Rozpočet města a související dokumenty Místní části - rozpočty 2019 FIN/52945/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 02.04.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet 2019 - doplnění závazných ukazatelů FIN/52946/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 02.04.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s doklady SPR/50354/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.03.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/50425/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.03.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 13.3.2019 FIN/48657/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 15.03.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 20.2.2019 FIN/40389/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 25.02.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské hodinky SPR/39886/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.02.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 12. 2. 2019 FIN/35108/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 18.02.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon cizince SPR/23697/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.01.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kufr s nářadím SPR/23699/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.01.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 23.1.2019 FIN/23672/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.01.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Výzva vlastníkům lesů k zajištění ochrany lesa SPR/21664/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.01.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 9.1.2019 FIN/14843/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 14.01.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/6006/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.01.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově Obecník SMB/5768/2019-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 07.01.2019
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí 2017 FIN/3370/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 02.01.2019
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočty 2019 a střednědobé výhledy 2020-2021 organizací města schválené FIN/159019/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.12.2018
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2019-schválený FIN/152514/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 20.12.2018
Volná pracovní místa Nabídka volného pracovního místa-strážník Městské policie Velké Meziříčí KT/139828/2018-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 04.12.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/131492/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 26.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Meziříčko SPR/119101/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Březí SPR/119100/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Horní Radslavice SPR/119099/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Jívoví SPR/119098/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Martinice SPR/119097/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Nová Ves SPR/119096/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Radňoves SPR/119095/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Sviny SPR/119094/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rousměrov SPR/119093/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - zámek na kolo SPR/103425/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.10.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kniha SPR/103443/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.10.2018
Ostatní dokumenty jiných původců metodická informace ŽP/75143/2018-tunkr odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 27.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Zadní Zhořec SPR/71174/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rozseč SPR/71173/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Nové Sady SPR/71170/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Ořechov SPR/71171/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Dolní Libochová SPR/71166/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Milešín SPR/71213/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Petráveč SPR/71214/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Dobrá Voda SPR/71160/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky ÚV MOSTIŠTĚ VÝST/64769/2018-kríb odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 11.07.2018
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ přechodné Vel.Bíteš - HODY 2018 stanovení přechodné úpravy provozu DOP/58557/2018-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 27.06.2018
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ přechodné uzavírka I 37 Vel.Bíteš stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II. a III. tř. DOP/58550/2018-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 27.06.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/48547/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.06.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětské jízdní kolo SPR/44517/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.05.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dron SPR/38904/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.05.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské jízdní kolo SPR/18169/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.03.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka SPR/18165/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.03.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámská kabelka SPR/54330/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s doklady SPR/54325/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/54327/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - oblečení v igelitce SPR/54328/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/51900/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - snubní prsten pánský SPR/49566/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/49237/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětské dioptrické brýle SPR/45256/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - společenská dámská kabelka SPR/42728/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.11.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/42718/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.11.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - reproduktor + powerbanka SPR/37492/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 02.10.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - prsten SPR/35730/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.09.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/28971/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.07.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětská koloběžka SPR/28967/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.07.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/25571/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.06.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - sluneční brýle SPR/23685/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.06.2017
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje nástaveb na ul. Hornoměstská SMB/20979/2017-boudova odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 17.05.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - zlatá náušnice SPR/16191/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.04.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/12409/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 23.03.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/12118/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.03.2017
Rozpočet města a související dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu 2017 - 2024 FIN/11493/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 17.03.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/9690/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.03.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - náušnice ze žlutého kovu SPR/9687/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.03.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky, sluchátka, finanční hotovost SPR/9693/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.03.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - toaletní taška s el.modulem SPR/50671/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.12.2016
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/50654/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.12.2016
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - taška SPR/45012/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.11.2016
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské hodinky SPR/44386/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 11.11.2016
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/41469/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.10.2016
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/40040/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 12.10.2016
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - 2x řetízek z bílého kovu SPR/34439/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 30.08.2016
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/34436/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 30.08.2016
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - platební karta SPR/31599/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.08.2016
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/31598/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.08.2016
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s doklady cizince SPR/31597/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.08.2016
Ostatní dokumenty jiných původců Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, které nejsou označeny v katastru nemovitost SPR/44330/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2014
Ostatní dokumenty jiných původců Údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících SPR/42847/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 27.03.2014