Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc. č. 3912/2 a parc. č. 3912/9 k. ú. Velké Meziříčí SMB/76686/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2065/1 k. ú. Olší nad Oslavou SMB/82083/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2065/1 k. ú. Olší nad Oslavou SMB/82082/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 588 k. ú. Velké Meziříčí SMB/82081/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny částí pozemků v k. ú. Velké Meziříčí ul. Smrková SMB/76706/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje pozemků poblíž rybníků Lalůvka II. a Lalůvka III. k. ú. Velké Meziříčí SMB/82079/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2844 a parc. č. 417 k. ú. Velké Meziříčí SMB/82074/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 5999/173 a parc. č. 5999/174 za parc. č. 5977/3 SMB/82080/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.08.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř na silnici II/379 III/3791 Vel.Bíteš-Vlkov modernizace V422 stanovení přechodné úpravy provozu DOP/80790/2019-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 22.08.2019
Volná pracovní místa Oznámení ovyhlášení výběrového řízení-vedoucí strážník MP KT/82211/2019-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 21.08.2019
Volná pracovní místa Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy-účetní finančního odboru KT/82226/2019-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 20.08.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Územní řízení-rozhodnutí o umístění VÝST/55019/2019-kř odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 20.08.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř silnice a MK Ořechov - stavba kanalizace VYZNAČ stanovení přechodné úpravy provozu DOP/81436/2019-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 19.08.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozhodnutí o vydání stavebního povolení veřejnou vyhláškou DUCR-43433/19/Vb odbor správní Drážní úřad, Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2, 11000 Praha 1 19.08.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na silnici II/602 Obec Ruda zastávka BUS B 29 zákaz stání návrh místní úpravy provozu DOP/81412/2019-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 16.08.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř uza zu MK Záviškova VM stavba vodovodu a kanalizace VHS stanovení přechodné úpravy provozu DOP/81243/2019-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 16.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru SMB/81122/2019-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 15.08.2019
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva-uzavření VÝST/76919/2019-kríb odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 15.08.2019
Dražby, exekuce Dokumenty 174 EX 411/18-161-usnesení 174 EX 411/18 odbor správní Šnaider Dušan, Mgr. - soudní exekutor Šnaider Dušan, Evropská č.p. 663/132, 16000 Praha 6 15.08.2019
Dražby, exekuce 065 EX 04081/11-710, Dražební vyhláška - elektronická dražba - okdrazby 065 EX 04081/11-710 odbor správní Petruň Jiří, JUDr. - soudní exekutor Petruň Jiří, K. H. Máchy č.p. 1294/2, 78701 Šumperk 1 13.08.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na MK VM Bezručova Sokolovská ZTP - parkovací místo stanovení místní úpravy provozu DOP/80622/2019-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na MK Bezěkov VM statická porucha komunikace stanovení místní úpravy provozu DOP/80670/2019-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř na II/395 podjezd pod D1 k.ú. Velká Bíteš ZLINMARK DZ s.r.o. stanovení přechodné úpravy provozu DOP/80586/2019-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ př na MK Pod Strání VM stavba BUILDINGcentrum MOK C4-5.5/90, chodník pro pěší, stanovení přecho DOP/80771/2019-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2019
Dražby, exekuce 056EX 6460/07-323 Dražební vyhláška - EL. DR.- M - po přecenění 056EX 6460/07-323 odbor správní Novozámský Vít, JUDr. - soudní exekutor Novozámský Vít, Bratislavská č.p. 40/73, 60200 Brno 2 13.08.2019
Ostatní Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Velké Meziříčí na ul. Pod Kaštany SMB/76744/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 12.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc. č. 5254/2 a 5254/3 k. ú. Velké Meziříčí SMB/78534/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 12.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 38 m2 z pozemku parc. č. 5678/1 k. ú. Velké Meziříčí SMB/76858/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 12.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 25 m2 z pozemku parc. č. 5678/1 k. ú. Velké Meziříčí SMB/76856/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 12.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 30 m2 z pozemku parc. č. 5678/1 k. ú. Velké Meziříčí SMB/76853/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 12.08.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 7.8.2019 FIN/80635/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 12.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 93/1 k. ú. Svařenov SMB/76811/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 12.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru darování částí pozemků u okružní křižovatky Hornoměstská - Třebíčská SMB/76773/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 12.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny části pozemku parc. č. 5280/127 za část pozemku parc. č. 5250 k. ú. Vel. M. SMB/76764/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 12.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny částí pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou SMB/76760/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 12.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 93/1 k. ú. Svařenov SMB/76814/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 12.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 5597/1 k. ú. Velké Meziříčí SMB/78531/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 12.08.2019
Ostatní dokumenty jiných původců 03_Obce_oznámení_veř_projednání_A4ZÚR KUJI 61837/2019 odbor správní Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 58601 Jihlava 1 09.08.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Veřejná soutěž na prodej bytu na ul. Hornoměstská 113/9 SMB/78875/2019-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 08.08.2019
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Stavební řízení-oznámení o zahájení-jednání, veřejná vyhláška - III/36051 Křižanov - Vídeň DOP/79831/2019-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 08.08.2019
Dražby, exekuce 117EX 1750/17-37 DV,38 rozeslání DV 117EX 1750/17-37,38 odbor správní Pazderka Stanislav, JUDr. - soudní exekutor Pazderka Stanislav, V Portyči č.p. 472, 39701 Písek 1 08.08.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Projednání doplněného návrhu bezp.programu zařzení WIEGEL CZ žárové zinkování s.r.o. SPR/79553/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.08.2019
Dražby, exekuce 134 EX 06967/18-273Usnesení EX 06967/18-273 odbor správní Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor Prošek Jiří, Dominikánská č.p. 13/8, 30100 Plzeň 1 30.07.2019
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Dóza - rozpočet 2019 upravený I. FIN/77849/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 25.07.2019
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Sociální služby - rozpočet 2019 upravený II. FIN/77848/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 25.07.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky SPR/77396/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 23.07.2019
Ostatní dokumenty úřadu Doporučení vodoprávním úřadům ze strany Povodí Moravy, s. p. - sucho ŽP/76574/2019-krivs odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 18.07.2019
Územní plány veřejné projednání Z1 ÚP Petráveč VÝST/74455/2019-svih odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 08.07.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 25.6.2019 FIN/73942/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 03.07.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 26.6.2019 FIN/73945/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 03.07.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 3/2019 SVK Žďársko SPR/73370/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 01.07.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1 k. ú. Svařenov SMB/71787/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 01.07.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2065/1 k. ú. Olší nad Oslavou SMB/71792/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 01.07.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2090 a parc. č. 2065/1 k. ú. Olší nad Oslavou SMB/71793/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 01.07.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 388/7 a parc. č. 1100/1 k. ú. Dolní Radslavice SMB/71860/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 01.07.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 939/3 k. ú. Svařenov SMB/71861/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 01.07.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 939/3 k. ú. Svařenov SMB/71862/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 01.07.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 4/2019 SVK Žďársko SPR/73372/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 01.07.2019
Dražby, exekuce 12E7/2014, dražební vyhláška č.l. 131+přípis 12E7/2014 - 132 odbor správní Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská č.p. 2210/28, 59101 Žďár nad Sázavou 1 19.06.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1540/3 a parc. č. 1565/3 k. ú. Hrbov u V. M. SMB/68295/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 17.06.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 35 m2 z pozemku parc. č. 9/1 k. ú. Hrbov u V. M. SMB/68302/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 17.06.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 80 m2 z pozemku parc. č. 9/1 k. ú. Hrbov u V. M. SMB/68304/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 17.06.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 12.6.2019 FIN/70730/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 17.06.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - zastupitelstvo 12.6.2019 FIN/70731/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 17.06.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 10 m2 z pozemku parc. č. 9/1 k. ú. Hrbov u V. M. SMB/68307/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 17.06.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - sportovní hodinky SPR/69216/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 11.06.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Kůrovcová kalamita - výzva vlastníkům lesa SPR/68373/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.06.2019
Ostatní dokumenty jiných původců JM_E-Vyhláška Budova čp. 1318 Velké Meziříčí odbor správní PROKONZULTA, a.s., Křenová č.p. 299/26, 60200 Brno 2 05.06.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 29.5.2019 FIN/66129/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 30.05.2019
Rozpočet města a související dokumenty Závazné ukazatele rozpočtu 2019 - úprava ZM 14.5.2019 FIN/63004/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 15.5.2019 FIN/63009/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 14.5.2019 FIN/62350/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 16.05.2019
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí 2018 - usnesení ZM 14.5.2019 FIN/62351/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 16.05.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Schválené dokumenty VH SVK Žďársko 25.04.2019 SPR/60635/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.05.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 2/2019 SVK Žďársko SPR/59900/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.05.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 24.4.2019 FIN/58719/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 26.04.2019
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2018 FIN/58290/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 25.04.2019
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Sociální služby města VM - rozpočet 2019 upravený I. FIN/55277/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 11.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 1/2019 SVK Žďársko SPR/55210/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 10.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Usnesení VH SVK Žďársko SPR/55208/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 10.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Schválený rozpočet SVK Žďársko 2019 SPR/55206/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 10.04.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle v pouzdru SPR/54074/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy - lesní hospodářství 18918/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 26.3.2019 FIN/52944/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 02.04.2019
Rozpočet města a související dokumenty Místní části - rozpočty 2019 FIN/52945/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 02.04.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet 2019 - doplnění závazných ukazatelů FIN/52946/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 02.04.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření II. - zastupitelstvo 26.3.2019 FIN/53105/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 02.04.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/50425/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.03.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s doklady SPR/50354/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.03.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 13.3.2019 FIN/48657/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 15.03.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 20.2.2019 FIN/40389/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 25.02.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské hodinky SPR/39886/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.02.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 12. 2. 2019 FIN/35108/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 18.02.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kufr s nářadím SPR/23699/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.01.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon cizince SPR/23697/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.01.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 23.1.2019 FIN/23672/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.01.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 9.1.2019 FIN/14843/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 14.01.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově Obecník SMB/5768/2019-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 07.01.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/6006/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.01.2019
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočty 2019 a střednědobé výhledy 2020-2021 organizací města schválené FIN/159019/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.12.2018
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2019-schválený FIN/152514/2018-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 20.12.2018
Volná pracovní místa Nabídka volného pracovního místa-strážník Městské policie Velké Meziříčí KT/139828/2018-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 04.12.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/131492/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 26.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Meziříčko SPR/119101/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Březí SPR/119100/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Horní Radslavice SPR/119099/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Jívoví SPR/119098/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Martinice SPR/119097/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Nová Ves SPR/119096/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rousměrov SPR/119093/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Sviny SPR/119094/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Radňoves SPR/119095/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - zámek na kolo SPR/103425/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.10.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kniha SPR/103443/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.10.2018
Ostatní dokumenty jiných původců metodická informace ŽP/75143/2018-tunkr odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 27.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Zadní Zhořec SPR/71174/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rozseč SPR/71173/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Nové Sady SPR/71170/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Ořechov SPR/71171/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Dolní Libochová SPR/71166/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Milešín SPR/71213/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Petráveč SPR/71214/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Dobrá Voda SPR/71160/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky ÚV MOSTIŠTĚ VÝST/64769/2018-kríb odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 11.07.2018
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ přechodné Vel.Bíteš - HODY 2018 stanovení přechodné úpravy provozu DOP/58557/2018-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 27.06.2018
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ přechodné uzavírka I 37 Vel.Bíteš stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II. a III. tř. DOP/58550/2018-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 27.06.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/48547/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.06.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětské jízdní kolo SPR/44517/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.05.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dron SPR/38904/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.05.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské jízdní kolo SPR/18169/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.03.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka SPR/18165/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.03.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámská kabelka SPR/54330/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s doklady SPR/54325/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/54327/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - oblečení v igelitce SPR/54328/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/51900/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - snubní prsten pánský SPR/49566/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/49237/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětské dioptrické brýle SPR/45256/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/42718/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.11.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - společenská dámská kabelka SPR/42728/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.11.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - reproduktor + powerbanka SPR/37492/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 02.10.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - prsten SPR/35730/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.09.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/28971/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.07.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětská koloběžka SPR/28967/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.07.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/25571/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.06.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - sluneční brýle SPR/23685/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.06.2017
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje nástaveb na ul. Hornoměstská SMB/20979/2017-boudova odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 17.05.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - zlatá náušnice SPR/16191/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.04.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/12409/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 23.03.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/12118/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.03.2017
Rozpočet města a související dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu 2017 - 2024 FIN/11493/2017-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 17.03.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - náušnice ze žlutého kovu SPR/9687/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.03.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky, sluchátka, finanční hotovost SPR/9693/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.03.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/9690/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.03.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - toaletní taška s el.modulem SPR/50671/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.12.2016
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/50654/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.12.2016
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - taška SPR/45012/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.11.2016
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské hodinky SPR/44386/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 11.11.2016
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/41469/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.10.2016
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/40040/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 12.10.2016
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - 2x řetízek z bílého kovu SPR/34439/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 30.08.2016
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/34436/2016 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 30.08.2016
Ostatní dokumenty jiných původců Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, které nejsou označeny v katastru nemovitost SPR/44330/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2014
Ostatní dokumenty jiných původců Údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících SPR/42847/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 27.03.2014